tisdag 1 september 2009

Var finns visionen

Hej Kommunalrådet!

Var finns visionen i Lidingö Stad?
80 miljoner ska sparas.
Vilka ska städa upp?

Enligt Budgetdirektiven 2009-05-22:

Barn

Gamla

Kultur

Spåren av finanskrisen anges som skäl till besparingarna.
Javisst förlorar staden pengar.
Tex placerades pengarna från försäljning av Lidingö energi på vår största spelmarknad – börsen.
Vi har ett Kommunalråd som är ett av de mest välbetalda i landet.
Mer välbetald än kommunalrådet i Göteborgs Stad, en stad med ca 900 000 invånare och ca 40 000 anställda.
I Lidingö bor ca 40 000.
Lösningen, utöver nedskärningar i den basala kommunala servicen, enligt direktiven, är ideella och frivilliga insatser.
Kommunalskatten ska hållas låg till varje pris.
Är det verkligen hälsosamt?


Risken är att strävanden efter jämställdhet, integration och demokrati byts ut till motsatsen.
Är det verkligen attraktivt att flytta till Lidingö?

Om Sverige ska ha en chans att hålla sig kvar i elitserien krävs kunskap och innovation.
Var först! Du kan skapa den möjligheten!
Sätt Lidingö på kartan som föråkare till en viljestark nationell utveckling, som vågar utmana konjunktursvängningar.
Idag handlar nyheterna om Lidingö bara om att barnen ska bära bördan.

Hej hopp från Emilia

1 kommentar:

 1. Emilia!  Det har hänt en hel del sedan du lämnade den aktiva lidingöpolitiken. Bl a har vi i somras tagit fram en ny vision och nya strategiska mål för Lidingö. Du kan läsa dem på stadens hemsida.  En vision om framtiden hindrar dock inte att vi måste anpassa våra kostnader efter våra intäkter. Som du säkert känner till har kommunens skatteintäkter minskat drastiskt pga. av den globala finanskrisens effekter. Det innebär att vi dessvärre måste sänka våra utgifter med ca 80 mkr.  Eftersom ungefär 85 % av kommunens budget utgörs av förskola, skola samt äldre- och handikappomsorg är det ofrånkomligt att även dessa verksamheter påverkas, men vi har försökt att välja sådana besparingar som ger minst negativa effekter för lidingöborna.  Däremot påverkar inte värdeförändringen av de medel vi förvaltar för kommande pensionsåtaganden vår driftbudget och därmed inte heller omfattningen på sparbetinget. Förvaltningen sker enligt samma principer som t ex AP-fonderna förvaltar våra statliga pensioner, dvs med en blandning av olika finansiella instrument. På det du lite raljant kallar ”spelmarknaden” dvs. börsen har vi för närvarande bara 9 % av kapitalet.  Att inte placera alls på börsen innebär en annan risk, nämligen att kapitalet urholkas och då klarar vi inte av våra pensionsbetalningar utan att framtida generationer får vara med och bidra. Det får man inte glömma. All kapitalförvaltning innebär en risk (likaså hade det varit en risk att behålla energiverket), men risker måste man hantera och i det här sammanhanget ska det naturligtvis ske långsiktigt och enligt försiktighetsprincipen.  Ja, jag tror att låg skatt har ett stort värde. Inte minst visar regeringens jobbskatteavdrag detta vilka har haft en mycket positiv inverkan på sysselsättningen (innan krisen dessvärre satte käppar i hjulet). Eftersom kommunalskatten på samma sätt påverkar låg- och medelinkomsttagare har en låg kommunalskatt samma effekt. Det finns också en annan aspekt på låg skatt, nämligen den enskilde individens möjlighet att själv bestämma hur man vill leva sitt liv. Välfärd handlar inte enbart om skola och omsorg utan också hur man kan bo, vilken mat man kan äta och om man har råd att åka på semester eller ej.  Det är så lätt att höja skatten för någon enskild kommunal utgift. Den känns så angelägen och det är ju alltid ”någon annan” som betalar. Men om man alltid resonerar så blir till slut skatterna orimligt höga. Och låg skatt förresten, Lidingö ligger strax under rikssnittet om man inkluderar landstingsskatten (vilket man måste då fördelningen av främst kollektivtrafikens kostnader mellan kommun och landsting skiljer sig åt runt om i landet), men sett i ett internationellt perspektiv är svenska skatter extremt höga. Bara Danmark klår oss i det sammanhanget.  Jag är också övertygad om att det är mycket attraktivt att flytta till och bo på Lidingö. Det visar inte minst bostadspriserna. Vi ligger också för det mesta i topp i olika rankingar som t ex Fokus årliga, låg sjukfrånvaro, hög medellivslängd, bra företagsklimat, höga skolbetyg, osv… Varje enskild ranking ger naturligtvis inte någon absolut sanning, men den samlade bilden är att Lidingö är nog att Lidingö är en väldigt bra kommun att bo på och det tror jag du får som svar från de allra flesta lidingöbor om du ställer frågan.  Med vänlig hälsning  Paul Lindquist

  SvaraRadera